Teollisuus­keramiikka

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

IMX Group Oy (Teollisuuskeramiikka, aputoiminimi)

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Peter Staack. info@ceramic.fi puh.0405268585

3. Rekisterin nimi

www.ceramic.fi sivuston yhteydenottorekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
Tietoja käytetään tilausten vastaanottoon ja tavaran toimittamiseen.

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi.

Yhteydenottajalla on oikeus pyytää tietojen poistamista ilmoittamalla siitä sähköpostitse rekisterinhoitajalle.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Nimi, puhelinnumero, sähköposti ja osoitetiedot.

Rekisterinpitäjän muistiinpanoja käydystä viestinnästä

6. Tietojen luovutus

Rekisterin tiedot ovat ainoastaan IMX Group Oy:n käytössä, paitsi IMX Group Oy:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa.
Tietoja ei kuitenkaan luovuteta IMX Group Oy:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi lainsäädännön velvoittaessa tai tilatun tavaran toimittamiseen.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole IMX Group Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröidyn henkilötiedot hävitetään rekisteröidyn pyynnöstä, ellei lainsäädäntö estä tietojen poistamista.

8. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteutuminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot asiakasrekisteristä. Tarkastuspyyntö on tehtävä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti. Tiedot annetaan kirjallisesti tai asiakas voi tulla tutustumaan niihin erikseen sovittavalla tavalla.

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteutuminen

Rekisterinpitäjän on oma-aloitteisesti ja asiakkaan vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsitellyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton tai puutteellinen tieto.

11. Muut mahdolliset oikeudet

Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä. Niitä luovutetaan vain osallistujaan tai lakiin perustuvan tiedonsaantioikeuden nojalla.

12. Rekisteröidyn informointi

Rekisteriseloste on nähtävänä www.ceramic.fi verkkosivuilla.